Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC)

Eina d’intervenció i transformació social d’un territori amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

 • Objectius

Facilitar espais de trobada i de coordinació entre tècnics, veïns i polítics de diferents àrees de treball, programar de forma conjunta les activitats/ projectes que s’iniciïn en el barri, per tal de treballar les problemàtiques que es perceben sobre la salut o l’educació del barri, crear espais d’autogestió dels diferents col·lectius i organitzacions, per a desenvolupar la vida comunitària, aconseguir que el procés participatiu sigui el més sostenible possible, crear un fort teixit associatiu, treballar perquè la ciutadania estigui informada sobre els temes d’interès general presents i futurs, així com sobre les activitats municipals i facilitar la participació i implicació en els assumptes públics promovent la informació, deliberació i treball conjunt de les entitats i la ciutadania no organitzada.

 •  Òrgans que la formen
  • Assemblea de barri (bianual) que té com a funció determinar conjuntament les línies estratègiques del Pla.
   • Equip tècnic i de govern de l’Ajuntament de Vilassar de Mar
   • Entitats socials i culturals del barri
   • Veïns i veïnes
  • Comité tècnic (trimestral) que té com a funció promoure la coordinació, l’intercanvi i la col·laboració entre tècnics/iques per obtenir una visió global i integradora de la comunitat.
   • Tècnics/iques dels serveis que intervenen des dels diferents àmbits i regidories.
  • Consell de barri (trimestral) que té com a funció debatre i prioritzar les qüestions a abordar en el Pla de Desenvolupament Comunitari.
   • Veïns i veïnes 
  • Comissió operativa (quinzenal) que té com a funcions prendre decisions a partir dels acords que sorgeixen dels altres grups de treball i comissions; mantenir i coordinar les diferents accions del Pla, es fa la devolució de la informació i també es recolliran propostes
   • Representants veïnals
   • Un/a representant de l’equip tècnic
   • Un/a representant de l’equip de govern
  • Comissions temàtiques o de treball (mensual). Grups de treball estables des dels quals es debaten i concreten accions relatives als tres àmbits de treball del nostre Pla; tenen la funció d’aportar coneixement sobre temes o àrees concretes 
   • Veïns i veïnes
   • Tècnics i tècniques
   • Polítics 
   • Entitats   
  • Persona de contacte: 
  • Any de creació: 2003