Consell Municipal de Salut

Organisme de consulta i participació dels ciutadans en matèria de salut en l’àmbit d’actuació de Vilassar de Mar.

 • Objectius:

Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'Ajuntament i els diferents sectors de Vilassar de Mar en matèria de salut, augmentar la sensibilització ciutadana pels temes que afecten la qualitat de vida, la salut i el benestar de la ciutadania i conèixer les inquietuds i necessitats de la població en matèria de salut.

 • Membres:
  • Alcalde/essa
  • Regidor/a de Sanitat
  • Regidor/a de Serveis Socials
  • Cap Local de Sanitat
  • Veterinari/ària Municipal
  • Farmacèutic/a Municipal
  • Llevador/a titular
  • Diplomat/da en Infermeria titular
  • Un/a Assistenta Social de l’àrea de Serveis Socials
  • Un/a representant del Centre d’Atenció Primària (CAP)
  • Un/a representant del Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES)
  • Un/a representant del programa de salut escolar
  • Un/a representant del Casal de Curació
  • Un/a representant de la Casa Pairal
  • Un/a representant de cada farmàcia del municipi
  • Un/a representant de cada centre escolar de primària i secundària del municipi
  • Un/a representant de l’Escola Bressol Municipal
  • Un/a representant de cada grup municipal
  • Dues persones de lliure designació, enteses en temes de salut, a proposta del/la regidor/a de Sanitat
  • Secretari/ària Municipal
 • Funcions:
  • Assessorar l'àrea de Salut Pública de l'Ajuntament en la normativa i compliment de les obligacions sanitàries del municipi.
  • Realitzar propostes a l'Ajuntament per a la millora i protecció de la salut.
  • Impulsar campanyes de sensibilització i educació a la població, en matèria de salut.
  • Canalitzar les opinions i suggeriments de particulars i entitats de Vilassar de Mar en l'àmbit de la salut. 
 • Persona de contacte:

Marta Casas, tl. 937542400, martacasas@vilassardemar.cat

 • Any de creació: 1986