Consell Municipal de Cultura

Organisme consultiu de la Regidoria de Cultura, format per tres òrgans: el Ple del Consell, la Permanent del Consell i les comissions.

 • Objectius:
  • Col·laborar en la definició, organització, coordinació i potenciació de la cultura a Vilassar de Mar
 • Membres:
  • Regidor/a de Cultura
  • Tècnic/a de Cultura
  • Un/a representant de cada grup municipal
  • Entitats culturals del municipi interessades
  • Un/a representant de cadascuna de les comissions en funcionament
 • Funcions:
  • Elaboració de l’ordre del dia i convocatòria de les reunions del Consell.
  • Recepció de propostes per introduir a l’ordre del dia Informació dels criteris per a l’establiment de convenis anuals amb les entitats.
  • Coordinació de la programació cultural a partir d’un calendari anual elaborat el desembre i d’un calendari bimensual.
  • Informació dels criteris per a la concessió de subvencions a les entitats Presentació de propostes al Consell Municipal de Cultura.
  • Tots aquells altres temes que li delegui el Consell Municipal de Cultura. 
 • Persona de contacte:

Jordi Viñes, tl. 937542400, vinesqj@vilassardemar.cat

 • Any de creació: 2001