Escola Municipal de formació permanent de persones adultes Els Ametllers