Adreces i telèfons

690653001
tiki.activitats@gmail.com
vdmbikerscc@gmail.com
93 750 24 87
viladona@gmail.com
671 86 55 43
info@vilassarcomerciants.cat
93 759 37 47 / 93 759 38 38
info@vilassarradio.cat
93 754 24 00
promocions.urbanes@vilassardemar.cat
93 759 70 36
vilassart@gmail.com
933996960
gestioprojectes@sostrecivic.cat