Vilassar de Mar, nou municipi cuidador

Vilassar de Mar s'ha adherit a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores impulsada per la Diputació de Barcelona

 

Vilassar de Mar és ja municipi cuidador, és a dir, un dels municipis catalans que reconeix les cures de la gent gran com un valor públic que ha d’esdevenir un dret social i ciutadà. Això és el que va ratificar el Ple municipal del passat 28 d’abril en aprovar per unanimitat l’adhesió a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores que impulsa la Diputació de Barcelona.

L’adhesió a aquesta declaració permetrà, entre altres coses, impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l’acció municipal, des d’una perspectiva de democratització de la cura i de corresponsabilització d’homes i dones. I és que el progressiu envelliment de la població (el percentatge de majors de 65 anys, a la província de Barcelona, frega el 20% i a Vilassar de Mar el 21%) ha posat en relleu la necessitat de garantir les condicions necessàries perquè totes les persones puguin donar i rebre una cura adequada a les seves necessitats i projectes de vida, en el context de les seves comunitats.

Avançar cap al reconeixement, la redistribució i la dignificació del treball de cures, desenvolupat de forma majoritària per dones, és altre dels objectius d’aquesta declaració, tot tenint en compte que, a la província de Barcelona, el 97% de les persones que donen atenció social domiciliària són dones no reconegudes com a cuidadores professionals en la majoria dels casos.

Entre els propòsits de la Declaració per a uns Municipis i Comunitats Cuidadores hi és també afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat; mostrar el valor positiu de la cura; contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat; i impulsar el  reconeixement a les persones que cuiden, de forma professional o no, i facilitar-los suport i acompanyament.

Per aconseguir aquests objectius, la Declaració també destaca la importància de generar coneixement i innovació social en l’àmbit de les cures i proposa que els municipis potenciïn i siguin part activa d’espais de debat, coneixement, intercanvi i treball en xarxa per avançar en el posicionament, les estratègies i les actuacions que permetin millorar la qualitat dels serveis de cures, des de l’equitat i la justícia social i de gènere.