Segueix el tractament fitosanitari de l’arbrat: 2a actuació, la nit del 20 al 21 de maig

L'actuació prevista és contra el pugó

La Regidoria d’Espais Públics i Medi Ambient, a través de l’empresa encarregada del manteniment de l’arbrat públic, Espais Verds del Vallès, ha començat el tractament fitosanitari a l’arbrat, una mesura necessària per a la salut dels arbres, que permet combatre les plagues i les possibles malalties que puguin tenir.

La primera actuació es va fer el 13 de maig als carrers Montserrat, Santa Magdalena, Santa Eulàlia, Santa Maria, Narcís de Monturiol i Torrent de la Santa i la següent es durà a terme la nit del 20 al 21 de maig als següents carrers i places: Mare Caterina Coromina, Santa Eulàlia, Mn. Joan Rebull, de la Muralla, av. Lluís Companys, av. Escultor Monjo, Mont, Via Octaviana, pl. Josep Tarradellas, pl. Mn. Andreu Teixidó, pl. Joan Monjo, pl. del Barato, pl. Vicenç Casanovas, pl. Can Nyol, pl. Vicenç Martí, plaça dels calafats i plaça de l’Ajuntament.

El tractament es realitzarà amb sabó potàssic, producte ecològic, biodegradable i no tòxic.  Com a recomanació, s’aconsella no apropar-se a l’equip de treball mentre estan fent el tractament.

L’empresa Espais Verd del Vallès ha col·locat cartells de prohibit aparcar a tots els carrers afectats pel tractament. Des de l’Ajuntament es demana a la ciutadania que es respecti la prohibició d'aparcar per facilitar les tasques que es realitzaran.