Des d'aquest dilluns 13 de maig, Vilassar de Mar torna a l'escenari d'excepcionalitat per la sequera

Les darreres pluges han permès flexibilitzar les restriccions al consum d'aigua

Des d'aquest dilluns 12 de maig de 2024, els municipis que s'abasteixen de l’àmbit Ter-Llobregat, com és el cas de Vilassar de Mar, surten de l'emergència per sequera i tornen a l'escenari d'excepcionalitat. Les pluges de les darreres setmanes han permès flexibilitzar les restriccions al consum d'aigua. Actualment, el nivell de reserves se situa en el 25,4%, amb 154 hm3, amb una tendència creixent per les pluges i el desgel. Al mes de març, el nivell de reserves era del 15%.

Mesures d'excepcionalitat

La situació d’excepcionalitat permet disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres, incloent activitats econòmiques i comercials (en la situació d’emergència era de 200 litres).

A més, als rius es torna a passar de cabals d’emergència mínims a cabals ambientals, assegurant així millor la biodiversitat de les masses d’aigua.

Reduccions:

 • Dotació de reg agrícola: 40% o la substitució de part dels cabals per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
 • Indústria: 15% dels consums d’aigua (en emergència era del 25%).
 • Usos recreatius: 15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg.
 • Usos ramaders: 30% (en emergència era del 50%).
 • Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.

Prohibicions:

 • Reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques si no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
 • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • Els vehicles només es poden netejar en establiments autoritzats.

Piscines

 • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
 • Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua.
 • Amb sistema de recirculació, es poden omplir en les quantitats mínimes indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària les piscines d’ús públic i les piscines d’ús privat de comunitats de propietaris, agroturisme, col·legis majors i similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.
 • Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines unifamiliars destinades al bany de persones amb una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.