Reparació de l’aglomerat imprès del carrer Sant Sebastià

La reparació està dins del període de garantia de l'obra

El dimarts 18 de juny començaran els treballs de reparació puntual de l’aglomerat imprès del carrer Sant Sebastià. Aquesta actuació la durà terme l’empresa Tebancat, adjudicatària de les obres, ja que el desperfecte es va detectar dins del període de garantia.
Els treballs tenen una durada prevista de tres dies, període durant el qual hi haurà afectació al trànsit de vehicles. El carrer Sant Sebastià quedarà tallat al trànsit a partir de les 9 del matí del dimarts 18 de juny i fins a les 8 del vespre de dia 20 de juny, i no es podrà accedir als guals mentre duri l’actuació.