Anunci i ordre del dia del Ple ordinari del 25 de gener de 2024

La sessió es farà a l'Ajuntament, a les 19 h

Aquest dijous 25 de gener, a les 19 h, se celebrarà sessió ordinària del Ple. La sessió serà presencial, a la sala de sessions de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, i es retransmetrà en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://vilassarradio.cat/) i el canal YouTube de l'Ajuntament. Posteriorment, es podrà consultar també per vídeoacta.

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 21 de desembre de 2023.

2.- Autorització i disposició de despesa en execució del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Vilassar de Mar per dur a terme la selecció conjunta del personal funcionari de les policies locals i constituir una borsa de treball, acordat pel Ple de data 21 de setembre de 2023.

3.- Establiment d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Cabrera de Mar per a l'organització de la rua de Carnestoltes el 10 de febrer de 2024.

Part de control:

4.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC, pel compliment dels compromisos adquirits per l'Ajuntament de Vilassar de Mar amb l'adhesió a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les persones grans.

5.- Moció, no resolutiva, presentada pels grups municipals del PSC i Babord, pel compliment de la pacificació de l'N-II.

6.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del núm. 4983/2023 al 335/2024.

7.- Precs i preguntes