Les obres de la coberta del pavelló Paco Martin, a bon ritme i seguint la normativa de seguretat per a la retirada de plaques de fibrociment

Els treballs de retirada de fibrociment els realitza una empresa especialitzada en aquesta tasca, inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA)

Les obres de substitució de la coberta de la pista principal del pavelló d’esports municipal Paco Martin segueixen a bon ritme i, tal com estava previst en el plec de licitació, compleixen amb la normativa de seguretat per a la retirada de les plaques de fibrociment.

Els treballs de retirada de fibrociment els està efectuant una empresa especialitzada en aquesta tasca, inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), seguint els protocols que la normativa estableix. Les plaques no s’estan enderrocant sinó que s’estan desmuntant senceres, sense fer-hi trencaments, de manera que no es produeix cap emissió ni volatilitat de fibres d’amiant a l’aire.

Les plaques disposen a la cara exterior d’un gruix de 10 cm. d’escuma de poliuretà de color groc, de manera que les fibres del fibrociment estan absolutament confinades en la cara que està més en contacte amb l’exterior.

Un cop es desmunten les diferents plaques de fibrociment, conjuntament amb la capa d’escuma de poliuretà, s’encapsulen al més ràpid possible, moltes vegades en la pròpia coberta, per al seu transport.

Cal recordar que l’obra va començar el passat 16 de maig i, si tot segueix amb el ritme esmentat, estarà llesta en el termini previst.

L’objectiu de l’actuació és garantir una major i millor salubritat, estanqueïtat i eficiència energètica al pavelló municipal d’esports Paco Martin.

Amb l’obra s’eliminaran els materials de fibrociment de la coberta actual, cosa que suposarà un impacte positiu en el medi ambient i en la salut de les persones.

L’actuació també permetrà acabar amb les contínues filtracions a través de la coberta en dies de pluja, la qual cosa afavorirà la seguretat de les persones usuàries, evitant despeses extraordinàries de manteniment.

Alhora, es col·locaran materials molt més duradors i sostenibles, fàcilment reciclables i reutilitzables, que milloraran les condicions d’eficiència energètica de l'equipament -també en aïllament tèrmic-.