Oberta la convocatòria per sol·licitar subvencions per al foment de l’activitat física i de l’esport

Es poden demanar fins a l'1 de juliol de 2022

Les entitats esportives interessades a beneficiar-se de les subvencions a entitats per al foment de la pràctica d'activitats físiques i esportives de l’Ajuntament de Vilassar de Mar poden sol·licitar-les ja, a través del web municipal, i fins al proper 1 de juliol.

El pressupost màxim destinat pel consistori a les entitats esportives per a aquesta convocatòria serà de 50.000 €. Per al programa 1, és a dir, funcionament habitual de les escoles d’iniciació esportives, la quantitat màxima destinada serà de 42.500 €. Per al programa 2, és a dir, funcionament habitual d’activitats d’esports de lleure, serà de 7.500€. 
Els criteris d’atorgament de subvencions es basen en el nombre d’esportistes de Vilassar de Mar, en la capacitat econòmica del club o entitat en el cas de les escoles esportives i en el foment de l’esport femení.

A l'apartat tràmits i gestions del web municipal, es poden trobar els impresos de sol·licitud i les bases reguladores amb el procediment, els requisits i els criteris que se seguiran per atorgar les subvencions.