Actuació de neteja a la Riera de Vilassar per eliminar les canyes i potenciar la vegetació autòctona

L'actuació és una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Aquest dilluns 13 de novembre ha començat l’actuació d’eliminació de canyes de la Riera de Vilassar, en el tram comprés entre l’avinguda Lluís Companys i l’escola els Alocs, una superfície de 2.289 m2. Aquesta actuació, per un import de 43.923 € (IVA inclòs), és una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans. En concret, inclou la desbrossada de canyes, l’extracció mecànica dels rizomes i la plantada d’alocs i llavors per al desenvolupament d’una comunitat de vegetació autòctona que substitueixi les comunitats de canyes invasores. Els residus vegetals recollits es portaran a la planta de compostatge per reciclar-los i produir compost.

Aquesta és una actuació extraordinària que complementa les tasques d’escatat de la vegetació dels trams urbans de les rieres de Vilassar de Mar que, dos cops l’any, realitza l’Ajuntament, a la primavera i a la tardor.

Amb aquesta subvenció de l’ACA, es vol contribuir a la millora del funcionament hidràulic de la riera, erradicant les espècies vegetals invasores que redueixen la seva capacitat de desguàs.