Vilassar de Mar crearà la figura del jurat ciutadà per elaborar una proposta de reglament de civisme municipal. Vols formar-ne part?

Les persones interessades tenen fins al 3 d'abril per fer la inscripció

La Universitat Autònoma de Barcelona engega un projecte, finançat per la Generalitat de Catalunya, per redactar una proposta de Reglament de Civisme municipal a Vilassar de Mar. La creació i la redacció de la proposta del nou reglament de civisme municipal es vol fer a través d’un procés participatiu consistent en el mecanisme de jurats ciutadans. Un cop es tingui aquesta proposta, que no serà vinculant, l'Ajuntament la podrà adoptar com a base per aprovar un reglament propi de convivència ciutadana.

El jurat ciutadà estarà format per 10 persones, cinc homes i cinc dones que, de manera voluntària i amb l’ajuda del professorat de la UAB i dels serveis tècnics de l’Ajuntament, redactaran una proposta d’ordenança de civisme municipal. Està previst que el jurat ciutadà es reuneixi un total de quatre cops durant l’any per elaborar aquesta proposta. Les persones que vulguin participar a la redacció d’aquest reglament hauran d’estar inscrites al registre de participació ciutadana i poden fer-ho fins al 3 d’abril de 2023.

Els jurats ciutadans es consideren un mecanisme òptim per elaborar una normativa municipal, més encara si aquesta tracta sobre una cosa tan propera al dia a dia de la ciutadania com és el civisme.