Finalitzen les obres de substitució de la coberta de la pista principal del pavelló d’esports municipal Paco Martin

Les entitats esportives ja van poder entrar ahir al pavelló i reprendre la normalitat en la seva activitat esportiva

L’Ajuntament ja ha finalitzat les obres de substitució de la coberta de la pista principal del pavelló d’esports municipal Paco Martin. Pel que fa al termini d’execució, l’obra ha finalitzat un mes abans del previst, tenint en compte que era de cinc mesos i que l’acta de comprovació i replanteig es va signar el 30 de maig i la recepció de l’obra s’ha efectuat en data de 21 de setembre. D’aquesta manera, les entitats esportives des d’ahir ja han pogut retornar a la normalitat en la seva activitat a les instal·lacions municipals.

Amb l’actuació s’han acabat les contínues filtracions i humitats que es produïen en dies de pluja i a més, es garanteix una major i millor salubritat, estanqueïtat i eficiència energètica de l’equipament esportiu municipal.

Així, s’han eliminat els materials de fibrociment que tenia la coberta, la qual cosa suposa un impacte positiu en el medi ambient i en la salut de les persones. Alhora, s’han instal·lat materials molt més duradors i sostenibles, fàcilment reciclables i reutilitzables, que milloren les condicions d’eficiència energètica de l'equipament, també en aïllament tèrmic.

L’actuació ha tingut un cost de 733.993 euros (IVA inclòs), una inversió que el govern municipal va decidir incloure en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.  

Les millores al pavelló Paco Martin continuen. Aquest mes de setembre, l’Ajuntament ha adjudicat les obres de renovació de tota la instal·lació de la sala de calderes, que ja ha esgotat la seva vida útil. Les durà a terme l’empresa Fricor Servei Integral SL, per un import de 90.427,38 euros (IVA inclòs) i tenen un termini previst de tres mesos de durada. Amb l’obra, es busca garantir el funcionament continuat dels sistemes de calefacció i ACS així com disposar d’una instal·lació adequada a la normativa vigent i més eficient energèticament.