Escollits els membres de les meses electorals per a les eleccions europees del 9 de juny de 2024

Vilassar de Mar comptarà amb 25 meses electorals repartides en sis col·legis electorals

Aquest matí, ha tingut lloc el Ple extraordinari per escollir els ciutadans i ciutadanes, mitjançant sorteig públic, que han d'integrar les meses de les eleccions europees del 9 de juny de 2024. A través d’un sorteig informàtic, s’han designat 9 candidats/es per a cadascuna de les 25 meses. En total, han sortit escollits 225 membres de mesa entre presidents, vocals i suplents. Les meses electorals consten d’un president, dos vocals i suplents (aquests últims formaran part de la mesa si falla el president o un dels vocals). 

En els tres dies següents al sorteig es notifica als ciutadans i ciutadanes que els ha tocat ser membres de mesa. Un cop notificats, els ciutadans i ciutadanes que han estat designats tenen un màxim de set dies naturals per presentar al·legacions. Ho han de fer davant les juntes electorals de zona (Junta Electoral de Zona Mataró: Plaça de Francisco Tomàs y Valiente, s/n. Edificis del Jutjat).