Enquesta ciutadana per a l’elaboració del Pla Local d’Habitatge

L'enquesta es pot respondre fins al 30 d'abril

Des de finals del 2022, l’Ajuntament està duent a terme la redacció del Pla Local d’Habitatge, instrument que determina la política municipal d’habitatge amb una durada de 6 anys. El Pla fa una anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi. En base a l’anàlisi, construeix una diagnosi i, finalment, defineix els objectius, estratègies i programes concrets per donar resposta a les necessitats detectades.

Per dur a terme la fase d’anàlisi, es demana la participació ciutadana, a través d’una enquesta breu que es pot respondre de manera anònima, per conèixer quines creu que són les principals problemàtiques relacionades amb l’habitatge a Vilassar de Mar i com li afecten.

L’enquesta es pot respondre fins al 30 d’abril a través de l’app Vilassar de Mar o seguint aquest enllaç: https://es.surveymonkey.com/r/PLHVilassardeMar.