El Consorci de Promoció Turística vol conèixer la teva opinió per confeccionar el Pla Estratègic de desenvolupament turístic del Maresme

El Consorci de Promoció Turística del Maresme convida a les persones que resideixen als diferents pobles que conformen la comarca a participar d'una enquesta per tal de conèixer la visió i la percepció que tenen sobre el sector turístic i l’oci, tant del Maresme com del seu municipi. L'objectiu: confeccionar el nou Pla Estratègic de desenvolupament turístic del Maresme.

El Consorci de Promoció Turística del Maresme ha obert un procés participatiu per conèixer l’opinió del sector i de les persones residents al Maresme sobre el model de turisme que volem a la comarca. Aquesta acció s’emmarca en el procés d’elaboració del Pla Estratègic de desenvolupament turístic del Maresme.

El Pla, la redacció del qual finalitzarà el mes de juny, té com a objectiu detectar oportunitats de creixement i aprofitament dels recursos, sectors i activitats existents a la comarca del Maresme amb la finalitat de generar un posicionament únic i diferenciat de la comarca que afavoreixi la seva promoció a l’exterior.

El Pla Estratègic de desenvolupament turístic consta de quatre fases: la primera serà analítica, que consistirà en fer una diagnosi de la situació del territori. La segona serà estratègica, on es definiran els objectius i eixos de treball, així com els principis i atributs per a la construcció d’una nova marca turística. La tercera fase serà operativa, on s’establiran les accions que donin resposta als objectius definits. Per últim, la fase de gestió, seguiment i presentació, on s’analitzaran i presentaran els resultats.

És en la primera fase on s’inscriu el procés participatiu. D’una banda, el Consorci està duent a terme, fins al mes de juny, el cicle 'Converses amb el sector turístic' i de l’altra, ha activat una enquesta online per conèixer la percepció que les persones residents a la comarca tant dels atractius del seu municipi com del model turístic que s’hauria de promoure.

Des de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, t'animem a dir-hi la teva. També pots accedir a l’enquesta mitjançat el codi QR que apareix a la imatge adjunta.