Crònica del Ple extraordinari i urgent del 30 de novembre

El punt únic de la plenària es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i de Babord i l’abstenció de Junts, PSC i Cs

Ahir dimecres 30 de novembre va tenir lloc una sessió plenària extraordinària i urgent a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per dotar d’un préstec de 440.652,65 euros a la SA Municipal perquè pugui fer front al pagament total de l’execució de la sentència ferma instada per part de l’empresa Star Law, i evitar així els embargaments als lloguers dels pisos de protecció social de les Pinedes, entre altres. Star Law és l’empresa a la qual se li va adjudicar el projecte de can Vives, l’any 2010 amb govern de CiU, i que finalment no va tirar endavant. La sentència obliga la SA Municipal a retornar els diners que va avançar Star Law, un milió d’euros, als quals s’han d’afegir les costes i despeses.

Un cop aprovada la urgència, per unanimitat del plenari, es va passar a l’aprovació del punt. Amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i de Babord i l’abstenció de Junts, PSC i Cs, es va aprovar la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per import de 440.652,65 € a favor de la SA.

Per part de Cs, el seu portaveu Juan Díaz va explicar l’abstenció perquè es tracta d’uns diners -va dir- “que s’han de pagar per evitar l’embargament dels lloguers dels habitatges de Les Pinedes”. Tot i això, va remarcar que el seu grup no aprova la gestió realitzada pel govern en aquest procés.

Des del PSC, el seu portaveu Quico Zamora va voler contextualitzar la necessitat de fer aquest pagament. Va remuntar-se al 2010, amb govern de majoria absoluta de CiU, per explicar que Star Law era l’empresa que havia de dur a terme el projecte de Can Vives, un projecte que finalment no va reeixir. Amb aquella licitació, Zamora va recordar que Star Law com a fiança de les obres va donar a la SA un milió d’euros més IVA i ara l’empresa ha reclamat el retorn de la finança amb costes i despeses. “No ens podem oposar a pagar una sentència d’un govern que no ha estat eficient en tots els processos que s’han iniciat. Per responsabilitat i per no perjudicar als ciutadans farem un vot d’abstenció”, va concloure Zamora, que també va demanar explicacions públiques i dirimir les possibles responsabilitats que se’n derivin.

Per part de Babord, la portaveu Elena López va explicar que votarien a favor per tal que la SA pugui fer front al pagament total de l’execució de la sentència que la condemna a pagar uns 1,4 milions d’euros aproximadament. “Entenem que no ens queda més remei, primer perquè es tracta de l’execució d’una sentència ferma que reconeix l’existència d’aquest deute i segon perquè el contrari és tenir embargats els comptes de la SA, els lloguers dels habitatges de Les Pinedes i tenir totalment inoperativa la SA”, va afirmar López.

Babord, igual que el PSC, es va remuntar en les seves explicacions a l’any 2010, moment de la contractació de l’empresa Star Law, que consideren l’origen de tots els problemes. Van recordar les irregularitats en la contractació que recull l’auditoria de la SA, entre elles que el projecte s’adjudica a Star Law després de declarar desert un concurs on es presenta una altra empresa i on s’observa una manca de justificació del perquè es rebutja l’oferta presentada. Després, s’adjudica a Star Law amb un procediment negociat sense publicitat i sense documentació que acrediti que s’havien demanat dues ofertes més. López va recordar, a més, que el contracte amb Star Law s’atorga sense cap clàusula de garantia en cas d’incompliment per part d’Star Law i que aquest és el motiu fonamental pel qual la sentència reconeix que la SA Municipal ha de tornar a Star Law la quantitat lliurada per aquesta en el moment de la formalització del contracte.

Babord va manifestar que el govern d’ERC-GentxVdM no ha sigut prou àgil en la resolució del problema però va posar l’accent en què “l’autèntic responsable” dels fets va ser el govern de majoria absoluta de CiU de la legislatura 2007-2011, del qual van recordar que encara hi ha dos regidors al plenari. López va fer referència al regidor Joan Roca, que en aquell moment era president de la mesa de contractació que va atorgar el contracte a Star Law.

Des de Junts, la seva portaveu Laura Martínez va explicar que no entraria en els temes del passat com havien fet altres grups i va explicar que s’abstenien perquè es tracta d’un tràmit legal que s’ha de complir tot i no estar d’acord en com el govern municipal l’ha gestionat.