Comunicat de l'Ajuntament sobre la resolució del Síndic de Greuges relativa a l'expedient de la gimcana del Juliol Jove

L’Ajuntament de Vilassar de Mar comparteix i fa seves les recomanacions i els suggeriments que fa la síndica de greuges en la resolució de l’expedient relativa a la gimcana nocturna del Juliol Jove. De fet, l’Ajuntament ha portat a terme algunes de les recomanacions abans que s’hagués rebut l’informe.

Sobre les explicacions, atenció i disculpes a les famílies, la regidora de Joventut Montse Gual, a l’agost, es va posar en contacte amb totes elles, els hi va reiterar les disculpes que ja s’havien fet públiques a través dels comunicats institucionals del dia 5 i 10 d’agost i s’hi va posar a la seva disposició per a qualsevol aclariment que necessitessin.

Ara que ja es coneix públicament la resolució de la institució del Síndic de Greuges sobre aquest tema i per fer efectiu el compromís amb les famílies de fer-les arribar les conclusions, es tornarà a contactar amb elles. L’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, es reunirà amb les famílies que així ho vulguin, de forma individual, per explicar el contingut de la resolució i aclarir qualsevol dubte que puguin tenir. Cal recordar que la regidora de Joventut, Montse Gual, davant els fets ocorreguts va fer públic en un comunicat el dia 10 d’agost la seva renúncia voluntària a l’acta de regidora, deixant totes les seves responsabilitats a l’Ajuntament, un fet que es materialitzarà durant aquest mes de setembre.

Des de l’Ajuntament es vol agrair a la institució del Síndic de Greuges que valori la iniciativa del consistori de voler treballar en l’educació afectiva i sexual dels infants i joves del municipi i admet que s’han comès errors en l’execució de la gimcana tant en la informació prèvia de l’activitat a les famílies i participants, com en el disseny i desenvolupament de les proves realitzades així com en el compliment estricte de la normativa vigent per publicar fotografies de l’activitat a l’Instagram de Joventut.

Per aquests motius, s’han establert mecanismes interns per tal que no torni a passar. S’ha obert un expedient informatiu al Servei de Joventut, tant als tècnics de referència com a l’empresa contractada per a la seva dinamització. A més, tal com aconsella la síndica de greuges, ja s’ha contactat amb professionals en educació sexual i afectiva en joves i adolescents per fer una avaluació tècnica externa de la gimcana del Juliol Jove, que completarà la que faci el personal tècnic municipal i els participants. Amb les conclusions dels diferents informes encarregats, es treballarà per millorar els serveis oferts en matèria d’educació afectiva i sexual a infants i joves per evitar nous errors en el futur.