Ja ha començat la campanya de poda

La poda segueix criteris de sostenibilitat, seguretat i eficiència

L’empresa Espais Verds del Vallès, adjudicatària del manteniment de l’arbrat de titularitat municipal, va iniciar el passat 15 d’octubre les tasques de poda corresponents a la campanya 2022-2023. Com en els darrers anys, està prevista la poda del 80% de l’arbrat, que correspon a 3.686 arbres.

Les actuacions sobre aquest arbres es portaran a terme en dos períodes: època d’aturada vegetativa (tardor-hivern) i època de creixement dels arbres (estiu).

Seguint les darreres actuacions i les directrius del Pla Director del Verd Urbà de Vilassar de Mar, la Regidoria de Medi Ambient aposta per una poda amb criteris de sostenibilitat, seguretat, eficiència i foment de les espècies més adequades per àmbit. L’objectiu és podar de l’arbre només el que és necessari, respectant-ne la dimensió, la forma natural i les condicions de l’entorn, eliminant les branques mortes o malaltes, les que tinguin perill de caiguda o les que puguin afectar façanes, enllumenat públic o senyalització viària.

Els treballs de poda durant l’aturada vegetativa es preveu que finalitzin a finals del proper mes de gener.