Il·luminem la façana de l'Ajuntament de blau, en el Dia Mundial de l'Aigua