Anunci i ordre del dia del Ple ordinari del 23 de març de 2023

La sessió es farà a l'Ajuntament, a les 19 h

Aquest dijous 23 de març, a les 19 h, es celebrarà el Ple ordinari corresponent al mes de març. La sessió serà presencial, a la sala de sessions de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, i es retransmetrà en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://vilassarradio.cat/) i el canal YouTube de l'Ajuntament. Posteriorment, es podrà consultar també per vídeoacta.

L'ordre del dia és el següent: 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 23-02-2023.

2. Donar compte de la renúncia dels regidors Juan Díaz Delgado i Javier Cointe Mieles de formar part del grup municipal de Ciutadans i passar a ser regidors no adscrits.

Part resolutiva:

3.- Modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2023.

4.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d'Acollida, per a l'any 2023.

5.- Aprovació de la nova verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilassar de Mar, per adequar els usos del sòl no urbanitzable i al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.

6.- Aprovació del Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

7.- Constitució de la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte del Reglament del Consell d'Adolescents.

8.- Inici de l'expedient per a la redacció del Reglament del Consell de la Vila i dels Consells Sectorials i Territorials, en el marc del Reglament de Participació Ciutadana de Vilassar de Mar i constitució de la Comissió d'Estudi.

Part de control:

9.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del núm. 0656/2023 al 1099/2023.

10.- Precs i preguntes.