Ajuts per a obres realitzades el 2022 en pisos desocupats que ara es destinin a lloguer social

La subvenció serà del 50% de la despesa fins a un màxim de 3.000 €

L'Ajuntament de Vilassar de Mar atorgarà una subvenció del 50% de l’import de les obres de rehabilitació dutes a terme durant l’any 2022, fins a un màxim de 3.000 €, en habitatges desocupats que es destinin a lloguer a través de la borsa de mediació de l’Oficina d’Habitatge de Vilassar de Mar. Aquesta mesura té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer a preu assequible i en bon estat d’ús i conservació a Vilassar de Mar, i facilitar als propietaris posar al dia habitatges que necessiten ser actualitzats. Aquesta primera convocatòria compta amb una dotació econòmica de 15.000 euros.

Les reformes susceptibles de ser subvencionades són les destinades a dotar la llar de les condicions mínimes per ser habitada de manera immediata. Des d’obres d'instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, fins a l'adequació de banys o cuines, passant per millores de l'aïllament tèrmic o acústic, o l’arranjament d’elements de l’habitatge deteriorats com ara pintura, terres, portes i finestres.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud del 19 de gener al 28 de febrer de 2023 a través del formulari disponible a la Seu electrònica del web municipal, apartat Tràmits i gestions. La subvenció serà del 50% de la despesa, fins a un màxim de 3.000 euros per habitatge i el procediment serà el de concurrència no competitiva, és a dir, l’atorgament es resoldrà per ordre d’entrada de la sol·licitud degudament complimentada. Entre els requisits per beneficiar-se de l’ajut, cal que l’habitatge sigui de nova incorporació a la borsa de lloguer i porti almenys sis mesos sense que hagi estat arrendat per part del seu propietari/a. Les entitats financeres, les empreses constructores o les agències immobiliàries no podran sol·licitar la subvenció.

A part de la subvenció, llogar a través de la borsa de mediació ofereix altres avantatges per als propietaris, com ara la bonificació del 95% de l’IBI mentre duri el contracte de lloguer; el servei gratuït de gestió de tots els tràmits necessaris, el control del bon ús de l’habitatge; l’assegurança de cobrament de les rendes de lloguer i defensa jurídica i l’assegurança multirisc durant tot el contracte.